Facts en Figures Meldplicht datalekken

Schokkende cijfers als je het mij vraagt, het eerste kwartaal van 2017 is een forse toename aan datalekken gemeld ten opzichte van vorige kwartalen. De grootste klappen vielen de eerste drie maanden van dit jaar in de gezondheidssector.

De AP (Autoriteit Persoonsgegevens) publiceert in 2017 elk kwartaal een overzicht van de totaal gemelde datalekken. Tevens zal de AP bepaalde sectoren en branches uitlichten en diepgaander onderzoeken. Het eerste kwartaal van 2016 werden 1061 nieuwe meldingen gedaan. Ter vergelijking, het eerste kwartaal van 2017 stroomden er 2388 binnen. Een forse toename, hoewel dit deels ook te maken heeft met de bekendheid van de AP en meldplicht.

De meeste datalekken bevatten naam- en adresgegevens, geboortedatum en BSN nummers. Bijna de helft van de meldingen bedraagt het versturen of afgeven van persoonsgegevens aan een verkeerde ontvanger. Daadwerkelijke hacking, malware en/of phishing is "slechts" 7% van de totale cijfers. Dit is nog minder dan het percentage aan kwijtgeraakte apparaten en/of papier.

Ondanks de toename van situaties op gebied van hacking, blijft de mens de gevoelige factor. Een veilige applicatie is niet voldoende. De bewustwording van mensen en gebruikers van een veilige applicatie, is minstens zo belangrijk. Zo staan er nog steeds met enige regelmaat persoonsgegevens bij het vuil (oud papier of op een afgedankt apparaat).

Interessante en uitgebreide statistieken zoals de soort gegevens, het aantal betrokkenen bij incidenten en meldingen per sector worden inzichtelijk gemaakt via het complete overzicht. Download het overzicht meldingen datalekken via autoriteitspersoonsgegevens.nl